logo

Kontakt

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomili艣my telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystaj膮cych z us艂ug opieku艅czych. 

                                         

Nr telefonu   783 882 500

POMO呕EMY  POROZMAWIAMY  PORADZIMY

 


Zarz膮dzenie Nr 66/2020


Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie z dnia 8 grudnia 2020 roku


w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320), art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282) zarz膮dzam, co nast臋puje:


 §1


Ustala si臋 dzie艅 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w zamian za 艣wi臋to, które przypada w sobot臋 26 grudnia 2020r.- drugi dzie艅 艢wi膮t Bo偶ego Narodzenia.


§2


Zarz膮dzenie podaje si臋 do wiadomo艣ci pracownikom Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie oraz do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 oraz opublikowaniu na stronie internetowej oraz BIP.


§3


Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.


 


Zarz膮dzenie nr 26/2020


Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zasad obs艂ugi interesantów w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie.


(zarz膮dzenie w formie pdf jako za艂膮cznik do pobrania)


Na podstawie art. 12 rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakazów i zakazów w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 878) oraz § 5 ust. 1 statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie


zarz膮dzam, co nast臋puje:


W zwi膮zku z istniej膮cym stanem epidemii wywo艂anym zaka偶eniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce o zdrowie obs艂uguj膮cych mieszka艅ców i pracowników wprowadza si臋 zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie.  1. Bezpo艣rednia obs艂uga interesantów dokonywana b臋dzie wy艂膮cznie w wyznaczonym do tego pokoju na parterze budynku (od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7:00-15:00).

  2. Wej艣cie do budynku b臋dzie zamkni臋te do odwo艂ania.

  3. Osoby, których sprawa wymaga osobistego stawiennictwa informuj膮 o swoim przybyciu do O艣rodka naciskaj膮c przycisk dzwonka znajduj膮cy si臋 przy g艂ównym wej艣ciu do budynku lub dzwoni膮c na numery telefonu MOPS.

  4. W czasie godzin pracy MOPS interesanci b臋d膮 wpuszczani do budynku pojedynczo.

  5. Ka偶da osoba wchodz膮ca do budynku b臋dzie musia艂a zdezynfekowa膰 r臋ce i mie膰 za艂o偶on膮 maseczk臋 zakrywaj膮c膮 usta i nos.

  6. Interesanci mog膮 w dalszym ci膮gu sk艂ada膰 dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej przy wej艣ciu od strony parkingu.

  7. Dokumenty sk艂adane osobi艣cie do MOPS oraz przes艂ane poczt膮 tradycyjn膮 opatrzone zostan膮 rzeczywist膮 data wp艂ywu, jednak w dalszym ci膮gu podlegaj膮 24 godzinnej kwarantannie.

  8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci b臋d膮 powiadomieni telefonicznie przez merytorycznego pracownika MOPS.

    Interesanci mog膮 kierowa膰 korespondencj臋 do MOPS w Kwidzynie poczt膮 tradycyjna lub z wykorzystaniem 艣rodków komunikacji elektronicznej: poprzez platform臋 ePUAP, e mail.Pomoc spo艂eczna: 055 646 16 26 sekretariat

艢wiadczenia rodzinne: 055 646 46 36

Fundusz alimentacyjny: 055 646 46 39

Dodatki mieszkaniowe: 055 646 46 34

Ksi臋gowo艣膰: 055 646 46 31

Kadry: 055 646 46 30

lub poczt膮:

sekretariat@mopskwidzyn.plZespó艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie informuje, 偶e w ramach procedury Niebieskiej Karty i przemocy domowej mo偶na kontaktowa膰 si臋 telefonicznie lub mailowo z Pani膮 Joann膮 Pi膮tkowsk膮


Tel. 601-256-530 e-mail: jpiatkowska@mopskwidzyn.pl

Kwidzy艅ski Telefon Zaufania
wsparcie psychologa dy偶ur siedem dni w tygodniu

w godz. 8:00 – 23:00

Tel. 88 77 82 500

Komenda Powiatowa Policji
Tel. 55 645 02 22 (ca艂odobowo)O艣rodek Interwencji Kryzysowej
Tel. 512 909 991 (ca艂odobowo)

Przychodnia Leczenia Uzale偶nie艅 - wsparcie psychologa i terapeuty

w godz. 8:00 – 14:00

Tel. 55 646 44 04Nie b膮d藕my oboj臋tni, gdy komu艣 dzieje si臋 krzywda, kto艣 do艣wiadcza zachowa膰 mog膮cych 艣wiadczy膰 o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej czy te偶 zaniedbaniach reagujmy, b膮d藕my czujni. Je偶eli sam potrzebujesz pomocy, zwró膰 si臋 o ni膮 do osoby, instytucji, która mo偶e wesprze膰 w tym trudnym czasie.


 


 


MIEJSKI O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ


82-500 KWIDZYN, ul. Grudzi膮dzka 6


tel./fax (55) 646 16 26


email: sekretariat@mopskwidzyn.pl


www.mopskwidzyn.pl


Godziny przyjmowania interesantów:


poniedzia艂ek - pi膮tek  7.00 - 15.00


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1513135