logo

PROJEKT - Aktywno艣膰 - szans膮 na lepsze jutro

Lista os贸b zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie
Szczeg贸艂y w za艂膮czniku:
Wi臋cej »
PROJEKT - Aktywno艣膰 - szans膮 na lepsze jutro

Od 02.01.2017 r. ruszy艂 projekt ukierunkowany na zwi臋kszenie zatrudnienia osób zagro偶onych ubóstwem lub wykluczeniem spo艂ecznym, w tym osób z niepe艂nosprawno艣ciami. Celem projektu jest aktywizacja spo艂eczna, edukacyjna  i zawodowa mieszka艅ców miasta Kwidzyna zagro偶onych ubóstwem lub wykluczeniem spo艂ecznym. Dzia艂ania w ramach projektu realizowane b臋d膮 w oparciu o kontrakt socjalny  z wykorzystaniem us艂ug aktywnej integracji:


- aktywizacji spo艂ecznej,


- edukacyjnej,


- zawodowej.


Zaplanowane dzia艂ania b臋d膮 mia艂y charakter zarówno wsparcia bezpo艣rednio skierowanego do os. (indywidualnego), jak i po艣rednio wsparcia rodzinnego oraz 艣rodowiskowego. Us艂ugami aktywnej integracji obj臋tych zostanie 28 mieszka艅ców Kwidzyna, z czego minimum dla  8 osób zapewnimy prac臋.


Zaj臋cia odbywa膰 si臋 b臋d膮 w 2 grupach 14-osobowych, po 1 gr w ka偶dym roku dzia艂ania projektu.


W wyniku podejmowanych dzia艂a艅 minimum 18 os. osi膮gnie post臋p w procesie aktywizacji  spo艂ecznej i zatrudnieniowej lub podejmie dalsz膮 aktywizacj臋 po zako艅czeniu projektu. Proces wsparcia uczestników projektu. Odbywa膰 si臋 to b臋dzie w oparciu o 艣cie偶k臋 reintegracji stworzon膮 indywidualnie dla ka偶dej osoby, z uwzgl臋dnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencja艂u, potrzeb. Zaplanowane w proj. zindywidualizowane  i kompleksowe dzia艂ania umo偶liwi膮 aktywne w艂膮czenie spo艂eczne, w tym tak偶e powrót na rynek pracy osób zagro偶onym ubóstwem lub wykluczeniem spo艂ecznym.


W ramach projektu zostan膮 zrealizowane nast臋puj膮ce zadania:  1. Aktywizacja spo艂eczna,

  2. Aktywizacja edukacyjna,

  3. Aktywizacja zawodowa,

  4. Profilaktyka wyklucz spo艂ecznego przy wykorzystaniu 艣rodowiskowych form aktywizacji spo艂ecznej.


Projekt realizowany jest we wspó艂pracy pomi臋dzy Fundacji Gospodarczej Pro Europa  a Miejskim o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej w Kwidzynie.  


Ca艂kowita warto艣膰 projektu wyniesie: 395 413,60 z艂.


Czas trwania projektu: 2017-01-02 - 2018-08-31.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496234