logo

Kontakt

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 

                                         

Nr telefonu   783 882 500

POMOŻEMY  POROZMAWIAMY  PORADZIMY

 


Zarządzenie Nr 66/2020


Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 8 grudnia 2020 roku


w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320), art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:


 §1


Ustala się dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto, które przypada w sobotę 26 grudnia 2020r.- drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.


§2


Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu na stronie internetowej oraz BIP.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Zarządzenie nr 26/2020


Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zasad obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.


(zarządzenie w formie pdf jako załącznik do pobrania)


Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 878) oraz § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie


zarządzam, co następuje:


W związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce o zdrowie obsługujących mieszkańców i pracowników wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  1. Bezpośrednia obsługa interesantów dokonywana będzie wyłącznie w wyznaczonym do tego pokoju na parterze budynku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00).

  2. Wejście do budynku będzie zamknięte do odwołania.

  3. Osoby, których sprawa wymaga osobistego stawiennictwa informują o swoim przybyciu do Ośrodka naciskając przycisk dzwonka znajdujący się przy głównym wejściu do budynku lub dzwoniąc na numery telefonu MOPS.

  4. W czasie godzin pracy MOPS interesanci będą wpuszczani do budynku pojedynczo.

  5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.

  6. Interesanci mogą w dalszym ciągu składać dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu od strony parkingu.

  7. Dokumenty składane osobiście do MOPS oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostaną rzeczywistą data wpływu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

  8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadomieni telefonicznie przez merytorycznego pracownika MOPS.

    Interesanci mogą kierować korespondencję do MOPS w Kwidzynie pocztą tradycyjna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę ePUAP, e mail.Pomoc społeczna: 055 646 16 26 sekretariat

Świadczenia rodzinne: 055 646 46 36

Fundusz alimentacyjny: 055 646 46 39

Dodatki mieszkaniowe: 055 646 46 34

Księgowość: 055 646 46 31

Kadry: 055 646 46 30

lub pocztą:

sekretariat@mopskwidzyn.plZespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach procedury Niebieskiej Karty i przemocy domowej można kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Panią Joanną Piątkowską


Tel. 601-256-530 e-mail: jpiatkowska@mopskwidzyn.pl

Kwidzyński Telefon Zaufania
wsparcie psychologa dyżur siedem dni w tygodniu

w godz. 8:00 – 23:00

Tel. 88 77 82 500

Komenda Powiatowa Policji
Tel. 55 645 02 22 (całodobowo)Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Tel. 512 909 991 (całodobowo)

Przychodnia Leczenia Uzależnień - wsparcie psychologa i terapeuty

w godz. 8:00 – 14:00

Tel. 55 646 44 04Nie bądźmy obojętni, gdy komuś dzieje się krzywda, ktoś doświadcza zachować mogących świadczyć o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej czy też zaniedbaniach reagujmy, bądźmy czujni. Jeżeli sam potrzebujesz pomocy, zwróć się o nią do osoby, instytucji, która może wesprzeć w tym trudnym czasie.


 


 


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


82-500 KWIDZYN, ul. Grudziądzka 6


tel./fax (55) 646 16 26


email: sekretariat@mopskwidzyn.pl


www.mopskwidzyn.pl


Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00


 

Więcej »licznik odwiedzin: 1527455