logo

Deklaracja dost臋pno艣ci

Deklaracja dost臋pno艣ci
Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie http://mops.kwidzyn.samorzady.pl .

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.04.2020.


Strona internetowa jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno艣ci lub wy艂膮cze艅 wymienionych poni偶ej:

 • filmy nie posiadaj膮 napisów dla osób g艂uchych,

 • cz臋艣膰 plików nie jest dost臋pnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nag艂ówkowej artyku艂ów,


Wy艂膮czenia:

 • mapy s膮 wy艂膮czone z obowi膮zku zapewniania dost臋pno艣ci,

 • filmy zosta艂y opublikowane przed wej艣ciem w 偶ycie ustawy o dost臋pno艣ci cyfrowejO艣wiadczenie sporz膮dzono dnia: 22.03.2021. Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dost臋pno艣ci膮 strony internetowej prosimy o kontakt. Osob膮 kontaktow膮 jest Jaros艂aw Zakrzewski, admin@mopskwidzyn.pl. Kontaktowa膰 mo偶na si臋 tak偶e dzwoni膮c na numer telefonu 55 646 16 26. T膮 sam膮 drog膮 mo偶na sk艂ada膰 wnioski o udost臋pnienie informacji niedost臋pnej oraz sk艂ada膰 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci.


Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z 偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu. Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, na przyk艂ad przez odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto艣ci filmu bez audiodeskrypcji itp. 呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o któr膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz sposób kontaktu. Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu,, powinna tak偶e okre艣li膰 dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie, nie pó藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o tym wnosz膮cego 偶膮danie, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny sposób dost臋pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego sposobu dost臋pu do informacji, wnosz膮cy 偶膮danie mo偶ne z艂o偶y膰 skarg臋 w sprawie zapewniana dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy偶ej procedury mo偶na tak偶e z艂o偶y膰 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dost臋pno艣膰 architektoniczna


Budynek nie jest w pe艂ni dost臋pny dla osób niepe艂nosprawnych. Do budynku prowadz膮 dwa wej艣cia dostosowane dla osób poruszaj膮cych si臋 na wózkach. Przed budynkiem wyznaczone s膮 miejsca parkingowe dla osób niepe艂nosprawnych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznacze艅 w alfabecie brajla ani oznacze艅 kontrastowych lub w druku powi臋kszonym dla osób niewidomych i s艂abowidz膮cych.


U艂atwienia na stronie


Strony internetowe MOPS posiadaj膮 nast臋puj膮ce u艂atwienia: • podwy偶szony kontrast (czarne t艂o, 偶ó艂te litery)

 • mo偶liwo艣膰 powi臋kszenia wielko艣ci liter na stronie


Strony obs艂uguje nast臋puj膮ce skróty klawiszowe:
 • SHIFT + H - Strona g艂ówna

 • SHIFT + C - Tre艣膰 strony

 • SHIFT + F - Wyszukiwarka

 • SHIFT + M - Menu


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1513150