logo

艢wiadczenia rodzinne

Terminy wyp艂at 艣wiadcze艅 rodzinnych i opieku艅czych

25 STYCZE艃 2021
23 LUTY 2021
23 MARZEC 2021
23 KWIECIE艃 2021
25 MAJ 2021
24 CZERWIEC 2021
26 LIPIEC 2021
25 SIERPIE艃 2021
24 WRZESIE艃 2021
26 PA殴DZIERNIK 2021
24 LISTOPAD 2021
16 GRUDZIE艃 2021


 

Wi臋cej »
TERMINY SK艁ADANIA WNIOSK脫W O WYP艁AT臉 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH/OPIEKU艃CZYCH NA NOWY OKRES ZASI艁KOWY

Od dnia 1 lipca wnioski mo偶na sk艂ada膰 drog膮 elektroniczn膮 (np. bankowo艣膰 elektroniczna, online przez stron臋 Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl)


Od dnia 1 sierpnia wnioski b臋d膮 przyjmowane w formie tradycyjnej papierowo.


Wnioski o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych na nowy okres zasi艂kowy s膮 przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do dnia 30 listopada.


W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 wrze艣nia do dnia 31 pa藕dziernika, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do dnia 31 grudnia.


W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do ostatniego dnia lutego  nast臋pnego roku.

Wi臋cej »
Wsparcie kobiet w ci膮偶y i rodzin

 


Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ci膮偶y i rodzin „Za 偶yciem”


Ustawa okre艣la uprawnienia kobiet w ci膮偶y i rodzin do wsparcia w zakresie dost臋pu do:


   - 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;


   - instrumentów polityki na rzecz rodzin.


艢wiadczenie to przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez wzgl臋du na dochód. Jednorazowe 艣wiadczenie przys艂uguje, je偶eli kobieta pozostawa艂a pod opiek膮 medyczn膮 nie pó藕niej ni偶 od 10 tygodnia ci膮偶y do porodu. Fakt ten nale偶y potwierdzi膰 odpowiednim za艣wiadczeniem lekarskim lub za艣wiadczeniem wystawionym przez po艂o偶n膮. Wy偶ej wymienione za艣wiadczenie nie dotyczy osób b臋d膮cymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a tak偶e osób, które przysposobi艂y dziecko. 


Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wyp艂at臋 jednorazowego 艣wiadczenia sk艂ada si臋 w terminie 12 miesi臋cy od dnia narodzin dziecka. Wniosek z艂o偶ony po terminie pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.


Jednorazowe 艣wiadczenie przys艂uguje równie偶 na dzieci urodzone w 2016r., je偶eli wniosek zostanie z艂o偶ony w terminie 12 miesi臋cy od dnia urodzenia dziecka.


Jednorazowe 艣wiadczenie w wysoko艣ci 4000z艂 przyznaje si臋 z tytu艂u urodzenia 偶ywego dziecko, posiadaj膮cego za艣wiadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 cyt. wy偶ej ustawy. Ci臋偶kie i nieodwracalne upo艣ledzenie albo nieuleczaln膮 chorob臋 zagra偶aj膮c膮 偶yciu, które powsta艂y w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w za艣wiadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodków publicznych, posiadaj膮cy specjalizacj臋 II stopnia lub tytu艂 specjalisty w dziedzinie: po艂o偶nictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.


Przes艂ank膮 wy艂膮czaj膮c膮 prawo do 艣wiadczenia jest:


- umieszczenie dziecka w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo  w pieczy zast臋pczej


- sytuacja, w której analogiczne 艣wiadczenie na dziecko przys艂uguje cz艂onkowi rodziny za granic膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮  inaczej;


- urodzenie martwego dziecka.


Wi臋cej informacji: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej pokój nr 9, tel. 55-646-46-36.

Wi臋cej »
Z艂ot贸wka za z艂ot贸wk臋-obowi膮zuje od 1 stycznia 2016r.

Ustawa dotyczy zasi艂ku rodzinnego i dodatków do niego: z tytu艂u urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego, rozpocz臋cia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejsca zamieszkania.
Dzi臋ki wprowadzeniu zasady „z艂otówka za z艂otówk臋” rodzina, która przekroczy próg dochodowy (674 z艂 na osob臋 lub 764 z艂 dla rodzin z niepe艂nosprawnym dzieckiem) ma obni偶ane 艣wiadczenia rodzinne wraz ze wzrostem dochodu. Za ka偶de przekroczenie progu o 1,00 z艂, 艂膮czna kwota 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych rodzinie b臋dzie pomniejszana o 1,00 z艂. Zmiany obejmuj膮 te偶 rodziny, które nie maj膮 prawa do 艣wiadcze艅 z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, 偶e ponownie wyst膮pi膮 z wnioskiem o wsparcie.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1504852