logo

Dodatki mieszkaniowe

Komu przys艂uguje : Dodatek mieszkaniowy przys艂uguje wszystkim tym, co posiadaj膮 tytu艂 prawny do lokalu oraz osobom zajmuj膮cym lokal mieszkalny bez tytu艂u prawnego, oczekuj膮cym na przys艂uguj膮cy im lokal zamienny albo socjalny.


Aby otrzyma膰 dodatek mieszkaniowy trzeba spe艂ni膰 dwa kryteria:


Kryterium dochodowe


- je偶eli 艣redni miesi臋czny dochód brutto na jednego cz艂onka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesi臋cy poprzedzaj膮cych dat臋 z艂o偶enia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najni偶szej emerytury tj. 2 189,04 z艂  w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty tj. 1 563,60 z艂 w gospodarstwie wieloosobowym (najni偶sza emerytura wynosi od 1 marca 2021 r.  wynosi  1 250,88 z艂.).


Kryterium metra偶owe: 


dla osoby zamieszkuj膮cej samotnie powierzchnia normatywna wynosi 35 m2, która nie mo偶e przekracza膰 30% powierzchni u偶ytkowej tj.: 45,5 m2.


w gospodarstwie dwuosobowym powierzchnia normatywna wynosi 40 m2, która nie mo偶e przekroczy膰 52 m2.


Ka偶da kolejna osoba zamieszkuj膮ca dany lokal to dodatkowe 5 m2 do powierzchni normatywnej. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesi臋cy, licz膮c od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po dniu z艂o偶enia wniosku. U osób, rodzin, które nie wykazuj膮 dochodów przeprowadzane s膮 wywiady 艣rodowiskowe. W przypadku stwierdzenia, 偶e osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie op艂acaj膮 na bie偶膮co nale偶no艣ci za zajmowany lokal mieszkalny, obejmuj膮cych pe艂ne dwa miesi膮ce, wyp艂at臋 dodatku mieszkaniowego wstrzymuje si臋 w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaleg艂o艣ci. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si臋 od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po dacie z艂o偶enia wniosku.


Niezb臋dne dokumenty do przyznania dodatku mieszkaniowego:


Wniosek


Nale偶y pobra膰 u odpowiednich administratorów zasobów lokalowych. Administrator potwierdza 艂膮czn膮 kwot臋 wydatków na lokal, wyposa偶enie danego lokalu oraz tytu艂 prawny i charakter zamieszkania g艂ównego najemcy. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w MOPS pok. 14 w dniach : poniedzia艂ek, wtorek, czwartek, pi膮tek od 700 do 1500.


Deklaracja o wysoko艣ci dochodów cz艂onków gospodarstwa domowego.


Za艣wiadczenia : 


o zarobkach wystawione w nast臋puj膮cy sposób : brutto pomniejszone o sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne i koszty uzysku o innych uzyskiwanych dochodach,


trzy ostatnie odcinki z emerytury lub renty albo za艣wiadczenie z ZUS.


Najni偶sza emerytura od 1 marca 2021 r.  wynosi  1 250,88 z艂.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1504829