logo

Fundusz Alimentacyjny

Terminy wypłat funduszu alimentacyjnego

25 STYCZEŃ 2021
23 LUTY 2021
23 MARZEC 2021
23 KWIECIEŃ 2021
25 MAJ 2021
24 CZERWIEC 2021
26 LIPIEC 2021
25 SIERPIEŃ 2021
24 WRZESIEŃ 2021
26 PA┼╣DZIERNIK 2021
24 LISTOPAD 2021
16 GRUDZIEŃ 2021


 


 


 

Wi─Öcej »
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Od dnia 1 lipca wnioski mo┼╝na sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů (bankowo┼Ť─ç elektroniczna oraz online przez stron─Ö Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl)


Od dnia 1 sierpnia wnioski b─Öd─ů przyjmowane w formie tradycyjnej papierowo.


W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres zasi┼ékowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä oraz wyp┼éata przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä nast─Öpuje do dnia 31 pa┼║dziernika.


 W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrze┼Ťnia do dnia 30 wrze┼Ťnia danego roku, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nast─Öpuje do dnia 30 listopada tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 pa┼║dziernika do dnia 31 pa┼║dziernika danego roku, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nast─Öpuje do dnia 31 grudnia tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nast─Öpuje do dnia 31 stycznia nast─Öpnego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia nast─Öpnego roku, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata przys┼éuguj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nast─Öpuje do ostatniego dnia lutego nast─Öpnego roku.

Wi─Öcej »
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane s─ů na warunkach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2016.169 ze zm)

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
- je┼╝eli wynika to z wi─ů┼╝─ůcych Rzeczpospolit─ů Polsk─ů umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo┼éecznym,
- przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta┼éy, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 oraz z 2014r. poz. 463 i 1004),
- przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi─ůzku z uzyskaniem statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů osobie uprawnionej do uko┼äczenia przez ni─ů 18 roku ┼╝ycia albo w przypadku gdy uczy si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej do uko┼äczenia przez ni─ů 25 roku ┼╝ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci - bezterminowo.

Osoba uprawniona- oznacza to osob─Ö uprawnion─ů do alimentów od rodzica na podstawie tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd, je┼╝eli egzekucja okaza┼éa si─Ö bezskuteczna.

Bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji - oznacza to egzekucj─Ö, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesi─Öcy nie wyegzekwowano pe┼énej nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych; za bezskuteczn─ů egzekucj─Ö uwa┼╝a si─Ö równie┼╝ niemo┼╝no┼Ť─ç wszcz─Öcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu przebywaj─ůcemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno┼Ťci z powodu:
- braku podstawy prawnej do poj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do wykonania tytu┼éu wykonawczego w miejscu zamieszkania d┼éu┼╝nika,
- braku mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z┼é.

Ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp┼éata nast─Öpuj─ů odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Post─Öpowanie w sprawie ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego.

Wniosek sk┼éada si─Ö w urz─Ödzie gminy lub miasta w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego mo┼╝e by─ç tak┼╝e przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů w wysoko┼Ťci bie┼╝─ůco ustalonych alimentów, jednak nie wy┼╝szej ni┼╝ 500 z┼é.

Zmiany w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnym na skutek zmiany wysoko┼Ťci zasadzonych alimentów dokonuje si─Ö po wp┼éywie tytu┼éu wykonawczego do komornika s─ůdowego prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne od miesi─ůca, w którym nast─ůpi┼éa zmiana wysoko┼Ťci zasadzonych alimentów.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys┼éuguj─ů, je┼╝eli osoba uprawniona:
- zosta┼éa umieszczona w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie lub w pieczy zast─Öpczej;
- zawar┼éa zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski.

Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç odpowiednio:


1) za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç innych dochodów ni┼╝ dochody podlegaj─ůce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre┼Ťlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó┼║n. zm. ka┼╝dego cz┼éonka rodziny;


2) o┼Ťwiadczenie o deklarowanych dochodach osi─ůganych przez osoby podlegaj─ůce przepisom o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne, zawieraj─ůce informacje o: 1. a) wysoko┼Ťci dochodu,

 2. b) wysoko┼Ťci nale┼╝nych sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne,

 3. c) wysoko┼Ťci nale┼╝nych sk┼éadek na ubezpieczenie zdrowotne,

 4. d) wysoko┼Ťci i formie op┼éacanego podatku dochodowego,

 5. e) wysoko┼Ťci dochodu po odliczeniu nale┼╝nych sk┼éadek i podatku;


3) za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia oraz dowody niezb─Ödne do ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia: 1. a) za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne albo o┼Ťwiadczenie stwierdzaj─ůce bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji,

 2. b) odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty, odpis postanowienia s─ůdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protoko┼éu zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 3. c) orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 4. d) za┼Ťwiadczenie albo o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu osoby uprawnionej do szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej,

 5. e) informacje w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z:


– brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub


– brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, 1. f) inne dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énianie warunków do przyznania lub ustalenia wysoko┼Ťci ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego b─Öd─ůcego przedmiotem wniosku.


W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokumenty potwierdzaj─ůce ich utrat─Ö lub uzyskanie oraz ich wysoko┼Ť─ç

Wi─Öcej »
DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Dzia┼éania wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2016.169 ze zm) podejmuje organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

Dzia┼éania wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych podejmowane s─ů na wniosek organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej je┼Ťli:
1. osobie uprawnionej zosta┼éo przyznane prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2. osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy z┼éo┼╝y do organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego;
3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego


W przypadku bezskuteczno┼Ťci egzekucji osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç do organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.
Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesi─Öcy nie wyegzekwowano pe┼énej nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.
Prawo to przys┼éuguje niezale┼╝nie od tego, czy w sprawie jest wyp┼éacane ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Je┼Ťli osobie uprawnionej zosta┼éo przyznane prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona sk┼éada─ç odr─Öbnego wniosku w sprawie podj─Öcia dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, poniewa┼╝ organ wyp┼éacaj─ůcy ┼Ťwiadczenie z urz─Ödu wyst─ůpi o podj─Öcie takich dzia┼éa┼ä do organu w┼éa┼Ťciwego d┼éu┼╝nika.
Wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego sk┼éada si─Ö w organie wyp┼éacaj─ůcym ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o bezskuteczno┼Ťci egzekucji zawieraj─ůce informacj─Ö o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno┼Ťci oraz o dzia┼éaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas─ůdzonych alimentów.


Dzia┼éania podejmowane wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych przez organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika

Organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, a tak┼╝e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie┼éo┼╝enia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego o┼Ťwiadczenie maj─ůtkowe.

Organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika przekazuje komornikowi s─ůdowemu informacje maj─ůce wp┼éyw na skuteczno┼Ť─ç prowadzonej egzekucji, w szczególno┼Ťci zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz o┼Ťwiadczeniu maj─ůtkowym d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

W przypadku gdy d┼éu┼╝nik alimentacyjny nie mo┼╝e wywi─ůza─ç si─Ö ze swoich zobowi─ůza┼ä z powodu braku zatrudnienia, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika:
1) zobowi─ůzuje go do zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny albo jako poszukuj─ůcy pracy w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny:


2) informuje w┼éa┼Ťciwy powiatowy urz─ůd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d┼éu┼╝nika.

Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy d┼éu┼╝nik alimentacyjny uniemo┼╝liwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi┼é:


1) z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego,


2) zarejestrowania si─Ö w powiatowym urz─Ödzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj─ůcy pracy,


3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyj─Öcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udzia┼éu w szkoleniu, sta┼╝u lub przygotowaniu zawodowym doros┼éych


organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika wszczyna post─Öpowanie dotycz─ůce uznania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.  


Decyzji o uznaniu d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych nie wydaje si─Ö wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesi─Öcy wywi─ůzywa┼é si─Ö w ka┼╝dym miesi─ůcu ze zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych w kwocie nie ni┼╝szej ni┼╝ 50% kwoty bie┼╝─ůco ustalonych alimentów.

Je┼╝eli decyzja o uznaniu d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych stanie si─Ö ostateczna, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika:
1) sk┼éada wniosek o ┼Ťciganie za przest─Öpstwo okre┼Ťlone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, ┼╝e d┼éu┼╝nik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d┼éu┼╝nika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

W przypadku gdy organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego, ┼╝e sytuacja d┼éu┼╝nika alimentacyjnego nie uleg┼éa zmianie, lub w przypadku gdy d┼éu┼╝nik alimentacyjny uniemo┼╝liwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika nie informuje w┼éa┼Ťciwego powiatowego urz─Ödu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d┼éu┼╝nika alimentacyjnego ani nie wszczyna post─Öpowania dotycz─ůcego uznania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych, je┼╝eli poprzednio wydana decyzja o uznaniu d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za uchylaj─ůcego si─Ö od zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych pozostaje w mocy.


D┼éu┼╝nik alimentacyjny jest obowi─ůzany do zwrotu organowi w┼éa┼Ťciwemu wierzyciela nale┼╝no┼Ťci w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, ┼é─ůcznie z odsetkami ustawowymi za opó┼║nienie. Odsetki s─ů naliczane od pierwszego dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu wyp┼éaty ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp┼éaty.


Nale┼╝no┼Ťci przypadaj─ůce od d┼éu┼╝nika alimentacyjnego z tytu┼éu ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éaconych z funduszu alimentacyjnego podlegaj─ů ┼Ťci─ůgni─Öciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji s─ůdowej na podstawie przepisów o egzekucji ┼Ťwiadcze┼ä alimentacyjnych, z uwzgl─Ödnieniem przepisów niniejszej ustawy.Organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela przekazuje d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu oraz organowi w┼éa┼Ťciwemu d┼éu┼╝nika:


1) informacj─Ö o przyznaniu osobie uprawnionej ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz o obowi─ůzku zwrotu wraz z odsetkami nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego wyp┼éacanych osobie uprawnionej;


2)   informacj─Ö o wysoko┼Ťci zobowi─ůza┼ä d┼éu┼╝nika alimentacyjnego wobec Skarbu Pa┼ästwa z tytu┼éu: 1. a)  wyp┼éaconych osobie uprawnionej ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,

 2. b)  wyp┼éaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post─Öpowaniu wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,

 3. c)  wyp┼éaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z pó┼║n. zm. 49) )50) ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego.


W przypadku powstania zaleg┼éo┼Ťci za okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, informacja gospodarcza o zobowi─ůzaniach d┼éu┼╝nika alimentacyjnego zostaje przekazana przez organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej, zgodnie z art. 8a w/w ustawy.

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1513169