logo

Wspieranie Rodziny

Zesp贸艂 d/s Wspierania Rodziny jest sk艂adow膮 cz臋艣ci膮 Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, w jego sk艂ad wchodz膮 psycholog, pedagog, radca prawny, inspektor ds. przeciwdzia艂ania alkoholizmowi, inspektor ds. przeciwdzia艂ania bezrobociu, piel臋gniarki neuropsychiatryczne oraz asystent rodziny. Pracownicy Zespo艂u 艣ci艣le wsp贸艂dzia艂aj膮 z pracownikami socjalnymi tut. O艣rodka rozwi膮zuj膮c problemy klient贸w MOPS-u, jednak wiele zada艅 wykracza poza zakres opieki spo艂ecznej. Zesp贸艂 pozostaje w sta艂ej wsp贸艂pracy z Komend膮 Powiatow膮 Policji w Kwidzynie (w ramach procedury Niebieskich Kart dotycz膮cych przemocy w rodzinie), z kuratorami s膮dowymi dla nieletnich i doros艂ych S膮du Rejonowego w Kwidzynie, Przychodni膮 Leczenia Uzale偶nie艅 w Kwidzynie, pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami.

Najwa偶niejszymi i najcz臋stszymi formami pomocy stosowanymi przez Zesp贸艂 d/s Wspierania Rodziny jest:

  • poradnictwo i wsparcie,
  • dzia艂ania maj膮ce na celu usamodzielnienie si臋 os贸b i rodzin,
  • promocja zdrowego stylu 偶ycia,
  • rehabilitacja os贸b niepe艂nosprawnych,
  • dzia艂ania na rzecz ofiar przemocy,
  • niwelowanie skutk贸w nadu偶ywania alkoholu.
  • pomoc w redagowaniu pism do poszczeg贸lnych instytucji.

Opr贸cz 艣wiadczonej pomocy na miejscu w O艣rodku, pracownicy Zespo艂u d/s Wspierania Rodziny przeprowadzaj膮 wizyty w 艣rodowisku rodzinnym rozpoznaj膮c i diagnozuj膮c problem, z kt贸rym zwracaj膮 si臋 osoby potrzebuj膮ce pomocy. Kontakt z dan膮 rodzin膮 mo偶e mie膰 charakter jednostkowy, wymagaj膮cy jedynie interwencji i poradnictwa dora藕nego, ale mo偶e r贸wnie偶 przybra膰 form臋 pomocy d艂ugofalowej. Zesp贸艂 d/s Wspierania Rodziny otacza sta艂膮 opiek膮 i kontrol膮 takie rodziny, kt贸re ze wzgl臋du na trudn膮 sytuacj臋 rodzinn膮 s膮 w pewnym stopniu niewydolne. Spo艣r贸d najcz臋stszych powod贸w takiej opieki wymieni膰 mo偶na trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, choroby psychiczne, bezrobocie, uzale偶nienia czy konflikty rodzinne.

Kontakt z pracownikami ZPT:

Od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 7.00 -15.00 w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, ul. Grudzi膮dzka 6; tel. 646-16-26, wew. 146 lub 147.

Co wa偶ne dla os贸b korzystaj膮cych z pomocy pracownik贸w Zespo艂u d/s Wspierania Rodziny, wszelkie porady i przeprowadzane interwencje s膮 bezp艂atne!

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496167