logo
Wspieranie Rodziny
Zesp贸艂 Interdyscyplinarny

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest臋pstwem w Kwidzynie
Szczeg贸艂y w za艂aczniku:
Wi臋cej »
Zesp贸艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie

Zesp贸艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w RodzinieMie艣ci si臋 w siedzibie MOPS Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 6, tel. 55 646 16 26 wew. 147, osoba do kontaktu: Joanna Pi膮tkowska

Czym jest Zesp贸艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie ?Zesp贸艂 Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli instytucji i organizacji pozarz膮dowych podejmuj膮ca wsp贸艂prac臋 celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom dotkni臋tym problemem przemocy .Na jakiej podstawie dzia艂a Zesp贸艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie ?ZI zosta艂 powo艂any na mocy art.9a ustawy o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r ( Dz.U.2015 r Nr 180, poz.1493 ze zm. ) i Uchwa艂y Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28pa藕dziernika 2010 r w sprawie regulaminu okre艣laj膮cego tryb i spos贸b powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owe warunki jego funkcjonowania oraz Zarz膮dzenia Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 02. 04. 2015 r w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinieKto wchodzi w sk艂ad Zespo艂u Interdyscyplinarnego ?W sk艂adzie ZI s膮 przedstawiciele :Komendy Powiatowej Policji , Prokuratury Rejonowej , S膮du Rejonowego , Urz臋du Miejskiego, O艣rodka Interwencji Kryzysowej , Stra偶y Miejskiej, NZOZ Zdrowie Sp. z o.o , Miejskiej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.Czym si臋 zajmuje Zesp贸艂 Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie ?Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1481661